Hướng dẫn phản biện bài viết
  • Phản biện sẽ nhận được Lời mời phản biện từ Tạp chí thông qua Thư mời phản biện.
  • Sau khi nhận thư mời phản biện (qua email) của Tạp chí, chuyên gia phản biện cần phản hồi về việc tham gia hay không (trong vòng 03 ngày) bằng cách tiến hành đăng nhập vào tài khoản thông qua đường dẫn trong Thư mời và chỉ đồng ý phản biện các bài báo thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. Nếu đồng ý thì Phản biện sẽ tiến hành phản biện theo yêu cầu (14 ngày kể từ khi đồng ý phản biện).
  • Tại giao diện phản biện của website Tạp chí, tại mục Bản thảo cần phản biện, Phản biện sẽ tiến hành phản biện cho các bản thảo theo mẫu có sẵn và đính kèm file phản biện (nếu có), sau đó Gửi phản biện.
  • Sau khi Chuyên gia gửi phản biện, Biên tập chuyên môn sẽ duyệt kết quả. Trong trường hợp cần phản biện lại thì Chuyên gia sẽ tiếp tục phản biện và gửi lại cho Ban Biên tập.
  • Chuyên gia phản biện không được phép liên hệ trực tiếp với tác giả bài báo nếu không có sự cho phép của Tổng biên tập; Cần từ chối phản biện nếu có tham gia vào nghiên cứu được bình duyệt.
  • Không được phép sử dụng các thông tin, kết quả nghiên cứu đang trong quá trình bình duyệt vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của bất kỳ người nào khác; Không được phép chia sẻ bản thảo với bất kỳ đồng nghiệp nào khác nếu không có sự cho phép của Tổng biên tập.
  • Quá trình phản biện cần đảm bảo tính công bằng và khách quan. Chuyên gia phản biện nên đọc bài viết một cách nghiêm túc và gửi phản hồi lại cho Ban Biên tập các yêu cầu mà tác giả nghiên cứu cần thực hiện như chỉnh sửa, bổ sung, hoặc cần hoàn thiện thêm trước khi bản thảo nghiên cứu được chấp nhận xuất bản. Nếu từ chối bản thảo thì cũng cần phản hồi lý do từ chối.
  • Cần gửi lại bản nhận xét trong khoảng thời gian quy định của toà soạn. Nếu muốn gia hạn thêm thời gian, cần phải thông báo kịp thời cho Ban Biên tập.