Hướng dẫn gửi bài viết

I. CÁCH THỨC GỬI BẢN THẢO

  • Sau khi vào Trang chủ của website Tạp chí Phát triển và Hội nhập (jdi.uef.edu.vn hoặc phattrienhoinhap.vn), Tác giả vào mục “Gửi bài viết” hoặc “Đăng nhập” để chuyển sang giao diện website gửi bài (jdi-submission.uef.edu.vn). Tại website gửi bài, Tác giả chọn Gửi bài viết mới hoặc vào Thanh tác vụ bên trái, chọn mục Tác giả để tiến hành gửi bài viết.
  • Trước khi gửi bản thảo, Tác giả cần đọc kỹ Hướng dẫn gửi bài viết để bản thảo đáp ứng các yêu cầu chung của Tạp chí.

Bước 1: Tác giả chọn Gửi bài viết mới để tiến hành gửi bản thảo.

Bước 2: Tác giả cần nhập Tiêu đề bản thảo và nhấn chọn Tạo bản thảo mới.

Bước 3: Tại bước “Bắt đầu”, Tác giả cần nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (có đánh dấu*) và tích vào các ô, sau đó chọn Bước tiếp theo để tiếp tục.

Bước 4: Tại bước “Nộp file”, Tác giả cần gửi các file bắt buộc theo yêu cầu: Bản thảo bài viết, Xác nhận quyền tác giả, xung đột lợi ích (File mẫu), sau đó chọn Bước tiếp theo để tiếp tục.

Bước 5: Tại bước “Thông tin bổ sung”, Tác giả cần nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (Thông tin Tác giả, Tiêu đề, Nội dung tóm tắt, Đề xuất phản biện, Gửi ý kiến đến biên tập (nếu có)) và chọn Bước tiếp theo để tiếp tục.

Bước 6: Tại bước “Kiểm tra và nộp”, Tác giả cần đọc, kiểm tra lại các thông tin đã điền trước đó để đảm bảo rằng không có sự sai sót. Sau khi kiểm tra, Tác giả Đồng ý xác nhận nộp bài để hoàn thành các bước gửi bản thảo bài viết.

II. THỂ LỆ VIẾT BÀI

Tạp chí Phát triển và Hội nhập (PT&HN) giới thiệu những thông tin, đăng tải kết quả các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kinh tế, Xã hội, Đào tạo, Giảng dạy của các cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Tạp chí xuất bản 02 tháng/kỳ và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận và được tính 0,5 điểm công trình khoa học.

Nhằm đáp ứng những chuẩn mực của một tạp chí khoa học, Toà soạn trân trọng đề nghị các tác giả gửi bài theo thể lệ sau:

II. 1. YÊU CẦU CHUNG CỦA BẢN THẢO

  • Bài nhận đăng là những bài báo khoa học chưa từng công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền thông tin, tư liệu nghiên cứu và trích dẫn trong bài viết của mình.

  • Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (các từ ngữ thống nhất theo Từ điển bách khoa Việt Nam; các thuật ngữ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài phải viết kèm theo tiếng nước ngoài; chữ viết tắt phải có chú thích từ gốc).

  • Bài báo là kết quả của công trình, đề tài nghiên cứu có cơ quan quản lý phải được phép công bố của cơ quan quản lý đó.

Bản thảo gửi đăng trên Tạp chí PT&HN phải tuân thủ đúng theo định dạng mẫu của Tạp chí. Bản thảo phải được trình bày rõ ràng ở dạng file Microsoft® Word hoặc công cụ tương tự, nội dung không quá 7000 từ với kiểu (font) chữ Times New Roman, cỡ chữ (size) 12, trừ các mục sau:

- Tên bản thảo: sử dụng font Times New Roman, size 14, in đậm.

- Tên bảng, nội dung trong bảng, chú thích bảng, trích dẫn nguồn bảng: sử dụng font Arial, size 9.

- Tên hình, chú thích hình, trích dẫn nguồn hình: sử dụng font Arial, size 9.

Căn lề: Top 3.0 cm; Bottom 3.0 cm; Left 3.0 cm; Right 2.0 cm; Header 1.27 cm; Footer 1.27 cm;  1.5 line, Before 6 pt, After 6 pt.

Từ đầu tiên của câu không sử dụng các số tự nhiên, ký hiệu, chữ viết tắt.

Tác giả có thể sử dụng mẫu trình bày bản thảo (tải tại đây) để soạn thảo bài viết của mình. Tất cả các nội dung trong bài (Tên bản thảo, tên tác giả, tiêu đề, đề mục 1, đề mục 2, đề mục 3, đoạn văn, tên hình, tên bảng, cách trình bày danh sách, công thức, phương trình, tài liệu tham khảo) đã được định dạng sẵn tại mục Kiểu (Styles) trên thanh công cụ của mẫu trình bày.

Tất cả bản thảo gửi tới Tạp chí đều được phản biện kín bởi các Nhà khoa học đúng chuyên ngành, có thể là thành viên hoặc không là thành viên của Hội đồng biên tập. Quá trình phản biện được thực hiện trong thời gian nhanh nhất.

Tòa soạn gửi ý kiến đánh giá của Hội đồng biên tập tới các tác giả kèm theo những ý kiến nhận xét của phản biện và yêu cầu sửa chữa, kể cả những trường hợp Bản thảo bị từ chối đăng. Các trường hợp được xem xét chấp nhận đăng yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bản thảo và gửi kèm bản giải trình chi tiết theo các ý kiến nhận xét của phản biện và của Hội đồng biên tập. Trong trường hợp sửa chữa lần 1 chưa đạt yêu cầu, phản biện và Hội đồng biên tập có thể yêu cầu sửa chữa lần 2, nếu vẫn không đạt yêu cầu thì có thể bị từ chối đăng.

Lãnh đạo Hội đồng biên tập thông báo cho tác giả khi Bản thảo được chấp nhận đăng và yêu cầu tác giả rà soát bản in cuối cùng trong thời gian 2-3 ngày.

II. 2. BỐ CỤC BẢN THẢO

Bản thảo cần trình bày theo bố cục chi tiết như sau:

      Tựa bài (Title): không quá 20 từ (words). Sau tựa bài là họ tên và thông tin của mỗi tác giả theo thứ tự: (1) Tác giả chính và các tác giả khác; (2) Nơi công tác; (3) Email và số điện thoại của Tác giả liên hệ (có đánh dấu *) và (5) Địa chỉ gửi báo biếu.

      Tóm tắt (Summary or Abstract): từ 100 đến 200 từ, bao gồm: (1) Tầm quan trọng và mục đích của nghiên cứu; (2) Phương pháp nghiên cứu sử dụng và (3) Những kết quả chính của nghiên cứu.

      Từ khóa (Keywords): 05-07 từ theo thứ tự A-Z, gồm những từ quan trọng nói lên được nội dung chính của bài báo.

      Chú ý: Tựa bài, tên tác giả, cơ quan công tác, tóm tắt & từ khoá phải viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh

      1. Giới thiệu (Introduction): Xác định đối tượng và nội dung nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu (methods) (thích ứng với đối tượng nghiên cứu)

      2. Mô hình lý thuyết, Phương pháp nghiên cứu

      2.1. Luận cứ khoa học của đối tượng nghiên cứu (Cơ sở lý thuyết)

      2.2. Đúc kết thực tiễn, thông qua phân tích các dữ liệu “thứ cấp” hoặc “sơ cấp” hoặc các sự kiện hữu quan, rút ra những căn cứ cho các đề xuất (gợi mở)

      2.3. Các giải pháp và khuyến nghị

      3. Kết quả và thảo luận (Results and Discussion): Bàn luận các kết quả nghiên cứu đạt được

      4. Kết luận (Conclusion): Kết quả nghiên cứu phải phù hợp với các mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.

      Tài liệu tham khảo: Gồm 02 dạng trích dẫn chính:

      • Trích dẫn trong bài (Citations): Ghi tác giả trích dẫn, ví dụ: (Ziv, 2014; Anh & Tuyền, 2015; Anh & cộng sự, 2015; Wu et al.,  2017 - đối với bản thảo tiếng Anh); Trích dẫn khi đưa tên tác giả vào câu văn: Kim và Russell (2023), Anh và cộng sự (2015), Wu et al. (2017) và ghi tài liệu trích dẫn cuối trang.

      • Tài liệu tham khảo (TLTK) (References): Danh sách TLTK được đặt cuối bản thảo theo thứ tự A, B, C của họ tác giả/cơ quan ban hành tài liệu (trong và ngoài nước). Tạp chí áp dụng định dạng trích dẫn APA, có ba nhóm tài liệu chính cần trình bày như sau:

- Tài liệu tham khảo là sách, giáo trình, luận văn, luận án, báo cáo, tài liệu nghiên cứu. Trình bày như sau: Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản). Tên sách, luận án, báo cáo, tài liệu. Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

Ví dụ: Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB Hồng Đức, Hà Nội.

- Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, chương, bài trong một cuốn sách, bài viết hội thảo. Trình bày như sau: Tên tác giả (Năm công bố). Tên bài. Tên tạp chí hoặc tên sách, Tập(Số), Trang. DOI: mã DOI (nếu có).

Ví dụ: Nguyễn Thanh Tuyền & Nguyễn Lê Anh (2015). Mối quan hệ hữu cơ giữa thể chế, cơ chế, chính sách, cơ chế điều hành và hành vi ứng xử. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 22(32), 3-9.

Marcel, J. J., Barr, P. S. & Duhaime, I. M. (2011). The influence of executive cognition on competitive dynamics. Strategic Management Journal 32(2): 115-138. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.870.

- Tài liệu tham khảo trực tuyến: Tên tác giả (Thời gian công bố). Tên tài liệu. Đường dẫn tới nội dung trích dẫn.

Ví dụ: Gia Thuận (2017). Điểm nhấn du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập tại https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/diem-nhan-du-lich-am-thuc-o-thanh-pho-ho-chi-minh-20170606092128575.htm. Ngày truy cập: 15/4/2023.

- Tài liệu tham khảo là hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh, quyết định, thông tư, văn bản pháp luật: Tên cơ quan ban hành (Năm ban hành). Tên văn bản in nghiêng. Số văn bản, ngày/ tháng/ năm.

Ví dụ: Quốc hội Việt Nam (2003). Luật Khoa học và Công nghệ. Số 29/2013/QH13.

Lưu ý: Tài liệu trích dẫn cần được chọn lọc và được xác thực đối với bài viết (tối đa 15 tài liệu). Nếu vượt quá, Toà soạn có thể yêu cầu cắt giảm số lượng tài liệu.

Tác giả được biếu 01 cuốn tạp chí có đăng bài của mình. Những bài viết chưa được đăng sau 6 tháng, Tạp chí mong nhận được bài viết khác của tác giả.